Το δίκτυο υπολογιστών είναι απαραίτητο είτε για επαγγελματική αλλά είτε και για προσωπική χρήση. Αν θέλετε να γλυτώσετε χρόνο αλλά και εργασία μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κατά τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις. Όλες οι εργασίες σας θα μπορούσαν να γίνουν πιο εύκολες (διαμοιρασμός του Internet, ανταλλαγή αρχείων, διαμοιρασμός εκτυπωτών κα.) απλά και μόνο με ένα δίκτυο υπολογιστών.Ένα δίκτυο μπορεί να είναι ενσύρματο ή και ασύρματο.Εμείς είμαστε εδώ για να σας δώσουμε την ιδανική λύση.

Εγκατάσταση τοπικού δικτύου

Ακολουθείται μελέτη του προσωπικού ή του επαγγελματικού σας χώρου και βάσει των αναγκών σας δημιουργείται το δικό σας προσωπικό δίκτυο.Οι ενέργειες που ακολουθούν:

 • Εγκατάσταση δρομολογητή ( Router ) στον χώρο σας
 • Εγκατάσταση διανομέα (Hub) ανάλογο με τις θέσεις εργασίας  ή τις συσκευές που επιθυμείτε να συνδέονται στο δίκτυό σας
 • Εγκατάσταση υπολογιστών στο δίκτυο και παραμετροποίηση αυτών
 • Εγκατάσταση δικτυακών εκτυπωτών για την εύκολη εκτύπωση από όλα τα τερματικά
 • Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για τα τερματικά του δικτύου
 • Διαμοιρασμός Internet σε όλα τα τερματικά

Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου

Αρκετά διαδεδομένη στις μέρες μας είναι και η χρήση ασύρματου δικτύου, το πρόβλημα όμως βρίσκεται στην ασφάλεια του δικτύου αυτού για τον λόγο ότι τα δεδομένα σας είναι πιο εύκολα προσβάσιμα.Οι ενέργειες που ακολουθούν:

 • Μελέτη και χαρτογράφηση του τοπικού δικτύου
 • Εγκατάσταση ασύρματου διανομέα ( wireless access point )
 • Εγκατάσταση ασύρματων δεκτών (αν χρειαστεί) στους τοπικούς ενσύρματους υπολογιστές
 • Σύνδεση του εκάστοτε υπολογιστή – τερματικού στον ασύρματο διανομέα
 • Ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης μόνο για εξουσιοδοτημένους χρήστες και τερματικά
 • Έλεγχος συνδεσιμότητας και ασύρματης επικοινωνίας των συσκευών του ασύρματου δικτύου

Δομημένη καλωδίωση

Ένα καλό δίκτυο διασφαλίζεται με τη σωστή επιλογή των υλικών καλωδίωσης, την εγκατάστασή τους με βάση τα διεθνή πρότυπα, καθώς και την πιστοποίηση της εγκατάστασης αυτής.Οι ενέργειες που ακολουθούμε:

 • Μελέτη και χαρτογράφηση του τοπικού δικτύου
 • Προμήθεια του κατάλληλου δικτυακού εξοπλισμού (καλώδια, δρομολογητές, διανομείς κα.)
 • Κατασκευή καναλιών, καλωδίων και πριζών δικτύου
 • Καλωδίωση δικτύου υπολογιστών
 • Εγκατάσταση δικτύου υπολογιστών
 • Έλεγχος συνδεσιμότητας δικτύου

Παραμετροποίηση και ασφάλεια δικτύου

Ένα καλό δίκτυο διασφαλίζεται και από τις σωστές ρυθμίσεις και την ανάλογη ασφάλεια που προσφέρει στον εκάστοτε χρήστη, όποια χρήση του δικτύου και αν γίνει. Οι ενέργειες που ακολουθούμε:

 • Μελέτη και χαρτογράφηση του τοπικού λογικού δικτύου
 • Ρύθμιση και παραμετροποίηση του εκάστοτε τερματικού αναλόγως των δικαιωμάτων και των λειτουργιών που πραγματοποιεί
 • Ρύθμιση και παραμετροποίηση του κεντρικού εξυπηρετητή του δικτύου σας (server)
 • Ασφάλεια του κάθε υπολογιστή ξεχωριστά με δικό του χρήστη και δικαιώματα
 • Παραμετροποίηση του εκάστοτε υπολογιστή – τερματικού βάσει των αναγκών σας